top of page

Zásady používání souborů cookie

Pokud vaše webová stránka sleduje osobní údaje, například pomocí cookies nebo podobných technologií, musíte návštěvníkům stránek jasně oznámit. Jasně sdělte, jaké nástroje sledování vaší webové stránky využívá (např. cookies, flash cookies, web beacons atd.),  jaké osobní údaje používají a proč se používají.

 

Je důležité upozornit, že třetí strany, jako Google Analytics nebo jiné aplikace nabízené prostřednictvím Wix, které prostřednictvím služeb Wix umisťují soubory cookie nebo využívají jiné sledovací technologie, mohou se při shromažďování a uchovávání údajů řídit vlastními zásadami. Protože se jedná o externí služby, nejsou zahrnuty do Zásad ochrany osobních údajů společnosti Wix.

Více informací o souborech cookie a vaší webové stránce Wix najdete v tomtočlánku.

Vysvětlení a informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze obecná vysvětlení, informace a příklady. Na tento článek byste neměli spoléhat jako na právní radu nebo jako na doporučení, co byste měli opravdu udělat. Doporučujeme vám, abyste pro lepší porozumění a pomoc s tvorbou vlastních Zásad používání souborů cookie vyhledali právní poradenství.

bottom of page